Syarikat Pemberi Pinjam Wang Berlesen
English | BM | 中文
 

 

Mengenali Kami
 

Twin PS Resources House merupakan syarikat pemberi pinjam wang berlesen dengan reputasi yang baik.Syarikat kami berasa sangat bangga kerana memperolehi lesen pemberi pinjam wang (WL5718/10/01-4/080814) yang dikeluarkaan oleh Kementerian Perumahan & kerajaan Tempatan di bawah Akta Pemberi Pinjaman 1951.

Pasukan pemberi pinjaman di Twin PS Resources House berpengalaman yang cukup.Sejak mula lagi, kemudahan pemberian pinjaman telah direka bentuk dan dipakej semula pada kadar faedah yang boleh dibayari untuk memenuhi keperluan anda.

Mematuhi Undang – undang
Kami mematuhi undang–undang ketat semasa menjalankan perniagaan, agar memastikan setiap akaun pemberian pinjaman dibawah urusan kami dapat ditandatangani dengan seberapa professional.


Memudahkan proses pinjaman
Kami memahami proses pinjaman yang rumit amat merunsing dan membazir masa, dengan pegawai-pegawai kami yang berpengalaman, semua langkah akan menjadi begitu mudah dan senang sahaja.


Kerahsiaan Permohonan
Maklumat dan butir – butir peribadi semua pelangan pemberian pinjaman kami tidak akan didedahkan.